Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Efter anmodning fra Jakob Næsager (C) blev punkt 24 ”Tildeling af støtte til bygningsfornyelse i 2021” løftet til en A-sag og behandlet efter punkt 10.

 

Efter anmodning fra Jens-Kristian Lütken (V) blev punkt 17 ”Medlemsforslag om Vanløse Bymidte” af et enigt udvalg udsat til mødet den 6. december 2021.

 

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

 

OM MØDET

Mødet begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 17.50.

 

Der var afbud fra Finn Rudaizky (O) pga. personlige årsager og Gorm Gunnarsen (Ø) pga. sygdom til dagens møde.

 

Jens-Kristian Lütken forlod mødet kl. 16.31 under behandlingen af punkt 9 ”Omdisponering af midler til udvikling af trafikmodellen (COMPASS).”

Der var ingen foretræder til dagens møde.

Bilag

Til top