Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Montering af ungdomsklubfaciliteter på skolen på Hannemanns Allé

Denne indstilling vedrører anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på skolen på Hannemanns Allé med henblik på opstart af ungdomsklub som satellit af Vesterbro Ungdomsgård. Der er prioriteret midler til anlægsbevillingen på i alt 2,0 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen 2020-2021. Anlægsbevillingen udmøntes med denne sag.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2023 til Børne- og Ungdomsudvalget til montering ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Der er i forbindelse med overførselssagen 2020-2021 blevet prioriteret finansiering på 2,1 mio. kr. (oprundet) til montering ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé. Ungdomsklubfaciliteter startes op som en satellit af Vesterbro Ungdomsgård, hvor overborgmesteren er bestyrelsesformand.

Løsning

Af hensyn til at overborgmesteren som bestyrelsesformand for Vesterbro Ungdomsgård er inhabil i behandlingen af sagen, behandles sagen særskilt, så udmøntningen af midler hertil ikke indgår i indstilling om overførselssagen 2020-2021.

Midler til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé udmøntes med denne indstilling i henhold til økonomiafsnittet.

Økonomi

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) / udgift (U)

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

Varig? Ja/nej

2021

2022

2023

1

BUU

2070 - Anlæg

5.25.16

U

1.252

0

775

Nej

1

ØU

2500 - Finansposter

8.22.05

U

-1.252

0

-775

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

 

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget
BUU = Børne- og Ungdomsudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Der gives måltal til udgifterne i 2021 fra den centrale måltalspulje under Økonomiudvalget.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

2022

2023

BUU

Montering til ungdomsklubfaciliteter

2070 - Anlæg

5.25.16

1.252

0

775

I alt

-

-

-

1252

0

775

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens at-punkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 22. april 2021.

 

Søren Hartmann Hede                                                         /Mads Grønvall 

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2023 til Børne- og Ungdomsudvalget til montering ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Overborgmester Lars Weiss (A) deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Overborgmester Lars Weiss forlod mødet under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top