Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Intern Revisions Årsberetning 2020 (2021-0067751)

Se alle bilag

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision udarbejder Intern Revision efter afslutningen af hvert regnskabsår en årsberetning til Borgerrepræsentationen om Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens virksomhed.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2020 tages til efterretning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

(Revisionsudvalget)

Problemstilling

Intern Revision afgiver årligt efter afslutningen af regnskabsåret en beretning til Borgerrepræsentationen, hvor Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiveren redegør om sin virksomhed. Beretninger indeholder en redegørelse for blandt andet følgende forhold:

  • Aktiviteter i året løb
  • Ressourcemæssige forhold
  • Regnskabet

I henhold til afsnit 11 i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision forelægges årsberetningen Borgerrepræsentationen med en indstilling fra Revisionsudvalget efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget. 

Løsning

Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsberetning for 2020.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Efter Revisionsudvalgets godkendelse af årsberetningen for 2020 oversender Intern Revision beretningen og den godkendte indstilling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget oversender Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2020 til Borgerrepræsentationen sammen med udvalgets erklæring.

Borgerrepræsentationen behandler Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2020.

Årsberetningen gøres tilgængelig på Intern Revisions hjemmeside.

Jesper Andersen

Oversigt over politisk behandling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget godkender Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2020
  • at Revisionsudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen – efter forudgående indhentet erklæring fra Økonomiudvalget – at tage Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2020 til efterretning.

 

Revisionsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2021

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

 

Ingen

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top