Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om taskforce for billigere boliger

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen nedsætter en fælles taskforce med relevante aktører, der undersøger hvilke kommunale eller nationale regler der fordyrer eller forhaler boligbyggeri,
  2. at Borgerrepræsentationen forelægges resultaterne af arbejdet i januar 2022. 

(Stillet af SF)

Motivering

Et flertal af Borgerrepræsentationen (BR) ønsker at skabe flere billige boliger i vores by, men på trods af vores anstrengelser er boligpriserne fortsat på himmelflugt, og vi får ikke bygget de nye billige boliger med tilstrækkelig hastighed.

Vi debatterer meget, hvordan vi kan få byggesagsbehandlingstiden og priserne ned, men der mangler et samlet overblik over hvilke af vores regler der spænder ben for byggeriet. I 2020 ændrede vi både 90 kvm-kravet og P-normerne, men debatterne om enkelte regler bærer præg af at der mangler et overblik over hvor skoen trykker. Som erfaringerne fra de ufleksible størrelseskrav til ungdomsboliger viste, kan krav til boliger være indført med gode intentioner, men ende med at skade de grupper de skal hjælpe.

I SF synes vi det er nødvendigt med et fælles overblik over, hvilke krav der skaber dyrere boliger, så vi i fællesskab kan træffe beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Derfor ønsker vi at sikre, at den nye BR-samling i starten af næste periode får taskforcens bud på, hvad BR selv kan gøre for at skaffe flere billige boliger, og om der er lovgivning som modarbejder ønsket om flere billige boliger i byen.

Denne taskforce kan blive startskuddet til, at vi får fjernet og justeret de regler, der kun er snubletråd, så vi i stedet kan fokusere på de nødvendige rettesnore.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om ændring af 2. at-punkt til:

”at Borgerrepræsentationen forelægges resultaterne af arbejdet senest i september 2021.”

 

Det af Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 54 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi mener, at emnet allerede er godt gennembelyst med bl.a. det rådgivende panel for ”Den sammenhængende by og gode, billige boliger” nedsat af TMF samt ”tænketanken for sociale boliger” nedsat af SOF”. Derudover er der med den grønne boligaftale, der blev indgået på Christiansborg i 2020, nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at tilvejebringe flere billige almene boliger. Arbejdsgruppen skulle efter planen afslutte sit arbejde 1. februar 2021.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”I forslaget bør indgå nedsættelse af den kommunale grundskyld og andre kommunale krav, som gør det dyrere at bo i København, og som kommunen har direkte indflydelse på.”

Til top