Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om én venteliste til ungdomsboliger

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen at gå i dialog med relevante aktører med henblik på at afsøge mulighederne for at etablere én fælles venteliste til studieboliger i København og efterfølgende forelægger et forslag til politisk behandling om dette.

(Stillet af Radikale Venstre)

Motivering

Det er velkendt, at vi i København har store udfordringer med at tilbyde tilstrækkeligt med boliger til de mange studerende, som heldigvis gerne vil studere i byen. Hvert år kommer ca. 15.000 nye studerende til byen, og mange af dem må desværre starte studelivet uden en fast bolig. Det er en dårlig start på studielivet, og vi skal gøre hvad vi kan for at give de studerende bedre muligheder for at finde bolig i København.

Den nuværende organisering af ventelister til ungdomsboliger i to konkurrerende indstillingsudvalg i form af Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i København (KKIK) er en barriere for en hurtig afvikling af boligkøen og gør det svært for de studerende at overskue, hvordan man hurtigst kan få en studiebolig. Af samme årsag har skiftende borgmestre i København over en årrække arbejdet for en lovændring, der kan sikre en fælles anvisning af ungdomsboliger. Det har ikke været muligt at få den ønskede lovændring, og ministeren har henvist kommunen til at gå i dialog med lokale aktører. Jf. bilag 1 er der heller ikke aktuelt opbakning fra Indenrigs- og Boligministeriet til en ændring af lovgivningen.

På den baggrund ønsker Radikale Venstre, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indleder en dialog med relevante aktører, herunder Uddannelsesrådet, Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i København (KKIK) for at afsøge mulighederne for at etablere én fælles venteliste til studieboliger i København. Problemstillingen er for vigtig til, at vi ikke afsøger alle muligheder indenfor den gældende lovgivning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse af nyt 2.at-punkt:

”at elev- og studenterorganisationerne fortsat skal være repræsenteret i indstillingsudvalget”.

 

Det af Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 54 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Socialdemokratiet og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er afgørende at fastholde eleveres og de studerendes indflydelse. Derfor skal elev- og studenterorganisationerne fortsat spille en ledende rolle i en evt. ny model for en fælles anvisning af ungdomsboliger i lighed med organiseringen af CIU i dag.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Vi ser gerne, at anvisningen af ungdomsboliger bliver én fælles venteliste for Storkøbenhavn, så de unge boligsøgende ikke behøver at lade sig skrive op mange steder.”

Til top