Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om indførelse af bilfrie søndage

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og lokaludvalgene at forberede en sag til politisk behandling om hvordan bilfrie søndage kan indføres i 2022, såfremt der er lovhjemmel hertil. Sagen skal indeholde flere konkrete modeller for indførelsen af bilfrie søndage jf. motivering,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og lokaludvalgene at forelægge sagen til politisk behandling i Borgerrepræsentationen inden oktober 2021,
  3. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og lokaludvalgene at udarbejde evaluering af indførelsen af bilfrie søndage i 2023.
  4. at Borgerrepræsentationen pålægger Overborgmesteren, at rette henvendelse til regeringen og gøre opmærksom på, at bilfrie søndage ikke løser Københavns problemer med trængsel og luftforurening, samt at regeringens infrastrukturplan bl.a. bør indeholde roadpricing, investeringer i københavnsk kollektiv trafik og etablering af trafikøer.

(Stillet af Enhedslisten og Radikale Venstre)

Motivering

Regeringen har stillet forslag om en ændring af færdselsloven, der tillader at kommunerne selv kan beslutte, om de vil indføre bilfrie søndage på udvalgte gader. Det forslag har vi ventet længe på i København. Enhedslisten stillede tilbage i 2008 et forslag om bilfrie søndage, og nu ser det ud til at kunne blive en realitet.

Forslagsstillerne ønsker en indførelse af bilfrie søndage, så københavnerne kan bruge byrummet til eksempelvis loppemarkeder, udendørs gadebiografer eller sportsarrangementer – uden støj og forurening fra biltrafik. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal med inddragelse af lokaludvalgene udarbejde et katalog med idéer til dette.

Perioden med bilfrie søndage bør være i sommerhalvåret dvs. fra 1. maj til 1. september, hvor københavnerne kan få mest ud af byrummet. Forslagsstillerne ønsker at man tænker kreativt i forhold til indførslen af bilfrie søndag, og eksperimenterer med forskellige løsningsmodeller i forhold til antallet og hyppigheden af bilfrie søndage. Eksempelvis hver anden søndag eller første søndag i måneden etc.

Bilfrie søndage kan være en god måde at vise københavnerne, hvordan byrummet kan bruges uden biler. I sidste ende tilhører byrummet københavnerne og ikke bilerne. Derudover giver det københavnerne og de udenbys besøgende muligheder for at eksperimentere med andre transportformer, samt muligheden for at opleve byen og dens muligheder uden støj fra trafik.

Bilfrie søndage løser hverken byens trængselsproblemer eller mindsker forureningen. Forslagsstillerne vil derfor pålægge overborgmesteren at sende et brev til Transportministeren Benny Engelbrecht (A) på vegne af Borgerrepræsentationen, hvori overborgmesteren opfordrer til at regeringen i deres udspil om ’fremtidens infrastrukturinvesteringer, Danmark fremad’ inddrager løsninger, som vil have en reel betydning for nedsættelsen af CO2 forureningen, trængslen og luftkvaliteten i byen, såsom roadpricing, trafik-øer, nul-emissionszoner og grønne korridorer.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Der blev begæret delt afstemning om indstillingen.

 

Medlemsforslagets 1.-3.at-punkt blev vedtaget med 42 stemmer mod 13. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: V, C, O og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Medlemsforslagets 4. at-punkt blev forkastet med 27 stemmer mod 27. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: A, V, C, O og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Undlod: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

Til top