Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om planlægningsarbejdet projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” hensyntagen til de ældre og handicappede i Tingbjerg

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen i deres planlægningsarbejde ifm. projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” øjensynligt ikke har taget hensyn til de ældre og handicappede i Tingbjerg og sørget for, at gangbesværede beboere berørt af projektet har fået et transportalternativ til den omlagte busrute? 
  2. Om Teknik- og Miljøforvaltningen fremadrettet i deres planlægning ved omlægning af busruter vil være opmærksomme på sådanne problemstillinger?

(Stillet af Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti)

Motivering

Som der har været debat om i medierne, er projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” under opførelse frem til juni måned 2021. Vi anerkender behovet for at igangsætte tryghedsskabende initiativer såsom cykelstier og gadebelysning. Men det ændrer ikke på, at det er et område med plejeboliger og plejehjem, hvor det har vist sig, at beboerne ikke nødvendigvis har ressourcer til at finde vej til nærmeste busstoppested på den omlagte busrute.

Dette manglende hensyn til de ældre og handikappede betyder reelt, at disse beboere trods en gradvis genåbning fortsat er blevet afskåret fra omverdenen. Det ser vi i Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti som en byrde og en yderligere stressfaktor føjet til en i forvejen lang Corona-periode med ensomhed og afmagt.

Vi ønsker derfor en redegørelse for, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen i deres planlægningsarbejde ifm. projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” ikke har taget hensyn til de ældre og handicappede i Tingbjerg og sørget for, at de gangbesværede beboere berørt af projektet har fået et transportalternativ til den omlagte busrute, særligt henset til at indespærring i eget hjem grundet en omlagt busrute kan forværre en i forvejen forstærket følelse af ensomhed.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Forespørgslen blev besvaret.

Til top