Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Rokering i udvalg

2. næstformand for Borgerrepræsentationen

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Henrik Svendsen (Dansk Folkeparti) er udpeget som midlertidig 2. næstformand i Borgerrepræsentationen under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov fra og med mandag den 19. april 2021 og indtil videre.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Tue Hækkerup udpeges som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

 

Socialudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Simon Simonsen (Socialdemokratiet) udpeges som medlem af Socialudvalget som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at 3. stedfortræder Anna Overlund (SF) indtræder som midlertidigt medlem af Socialudvalget under Annika Smiths (SF) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021 og indtil videre.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at 2. stedfortræder Cheanne Bo Nielsen (Dansk Folkeparti) udpeges som midlertidigt medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021 og indtil videre.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Rune Dybvad (Socialdemokratiet) udpeges som medlem af Teknik- og Miljøudvalget som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

 

Økonomiudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti) er udpeget som midlertidigt medlem af Økonomiudvalget under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov med virkning fra og med mandag den 19. april 2021 og indtil videre.

 

Børn og unge-udvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Niels E. Bjerrum (Socialdemokratiet) udpeges som suppleant af Børn og unge-udvalget som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

 

Folkeoplysningsudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Marcus Vesterager (Socialdemokratiet) udpeges som suppleant i Folkeoplysningsudvalget som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

 

Modtagelsesudvalget

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Henrik Svendsen (Dansk Folkeparti) er udpeget som midlertidigt medlem af Modtagelsesudvalget under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov med virkning fra og med mandag den 19. april 2021 og indtil videre.

 

Bestyrelsen for Interessentskabet bag afviklingen af Tour de France

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Henrik Svendsen (Dansk Folkeparti) er udpeget som midlertidig suppleant i bestyrelsen for Interessentskabet bag afviklingen af Tour de France under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov med virkning fra og med mandag den 19. april 2021 og indtil videre.

 

Hotel- og Restaurantskolen

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

1) at Jonas Bjørn Jensen (Socialdemokratiet) udpeges som medlem af Hotel- og Restaurantskolen som konsekvens af Jakob Hougaards (Socialdemokratiet) udtræden af Borgerrepræsentationen medvirkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

 

Rådet for Etniske Minoriteter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1) at Borgerrepræsentationen godkender, at Hetav Rojan og Jana Fikri Blæhr indstilles som medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter i perioden indtil 1. juni 2022.

 

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Københavns hidtidige medlem af Rådet for Etniske Minoriteter har valgt frivilligt at træde ud af rådet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor anmodet om, at Københavns Kommune indstiller to kandidater til besættelse af den ledige plads i rådets indeværende funktionsperiode, som løber indtil 1. juni 2022. Den nye kandidat forventes at tiltræde umiddelbart efter udpegning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalede på sit møde den 15. marts 2021, at Borgerrepræsentationen indstiller, at Hetav Rojan og Jana Fikri Blæhr indstilles som medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter i perioden indtil 1. juni 2022.

 

Amager Øst Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Poul-Erik Jørgensen (indstillet af Ældre Sagen for området Børn, unge, ældre, sundhed, social og integration nr. 2) udtræder som 1. suppleant i Amager Øst Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Pladsen som 1. suppleant er vakant.

 

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Morten Winther (indstillet af KBH - Commerce & Culture for området Indre By nr. 10) udtræder som 2. suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Pladsen som 2. suppleant er vakant.

 

Nørrebro Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Mette Nord (indstillet af Radikale Venstre) udtræder som 1. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

2) at Christian Kraef (indstillet af Radikale Venstre) udtræder som 2. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

3) at Fanny Knoll (indstillet af Radikale Venstre) udpeges som 1. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Pladsen som 2. suppleant er vakant.

 

Vesterbro Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at 1. suppleant Madeleine Schlawitz (indstillet af Alternativet) udpeges som medlem af Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Meddelelse om,

2) at 2. suppleant Simone Theodora Nicoline Westi Madsen (indstillet af Alternativet) er ny 1. suppleant i Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021.

Pladsen som 2. suppleant er vakant.

 

Meddelelser i øvrigt

Meddelelse om,

1) at Simon Strange (Socialdemokratiet) er genindtrådt i Borgerrepræsentationen, som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Dansk Jødisk Museum og Bevillingsnævnet fra og med torsdag den 1. april 2021.

Som konsekvens heraf udtrådte 2. stedfortræder Henrik Appel Esbensen (Socialdemokratiet) af Borgerrepræsentationen og som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget med udgangen af onsdag den 31. marts 2021.

Som konsekvens heraf udtrådte Tue Hækkerup (Socialdemokratiet) som midlertidigt medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Dansk Jødisk Museum og Bevillingsnævnet med udgangen af onsdag den 31. marts 2021.

2) at Astrid Aller (SF) har været udpeget som midlertidigt medlem af Socialudvalget under Annika Smiths (SF) orlov i perioden fra og med torsdag den 8. april 2021 til og med Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

3) at Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti) har været udpeget som midlertidigt medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget under Carl Christian Ebbesens (Dansk Folkeparti) orlov i perioden fra og med mandag den 19. april 2021 til og med Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top