Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om korrekt opsætning af altaner i København

Forespørgsel

 Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Er borgmesteren bekendt med sager i Københavns Kommune, hvor der er opsat altaner inden en byggetilladelse er udstedt, eller sager hvor altaner ikke er monteret i overensstemmelse med byggetilladelsen?
  2. Undersøger og dokumenterer Teknik- og Miljøforvaltningen systematisk ved udstedelse af ibrugtagningstilladelser om projektet stemmer overens med byggetilladelsen?
  3. Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere været involveret i undersøgelser af flere altaner i forlængelse af, at altanfirmaer mistænkte andre altanfirmaer for ikke at overholde byggetilladelserne i forhold til montage af altaner, særligt på bygningers 4. sal. I hvor mange af disse sager viste det sig, at altanerne ikke var monteret jf. byggetilladelsen, og hvor mange af disse altaner er blevet lavet om eller forstærket?
  4. Hvad er årsagen til, at sager om opsætning af altaner på ejendommene Baunehøj og JOJO, som er fra 2016, endnu ikke er afsluttede?
  5. Jf. en artikel i Berlingske Tidende fra d. 15. marts 2021 oplever Frederiksberg Kommune, at et altanfirma har bestilt altaner og leveret disse på byggepladsen, inden der er givet byggetilladelse. Frederiksberg Kommune vurderer jf. artiklen, at dette kan stille kommunen dårligere i forhold til at fastholde krav til altanerne og at det kan være konkurrenceforvridende i forhold til de altanleverandører, som overholder reglerne. Har borgmesteren kendskab til, at denne fremgangsmåde anvendes i Københavns Kommune?

(Stillet af Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti går ind for at etablere flere altaner i København, da altaner er et løft i livskvaliteten for de mange mennesker, der bor i lejlighed. Men der skal naturligvis være stor opmærksomhed på både æstetik og i særdeleshed sikkerhed, når der opsættes altaner. Derfor bedes teknik- og miljøborgmesteren jf. ovenfor redegøre for, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer overholdelse af regler og korrekt montage af altaner.

Berlingske Tidende har endvidere på det seneste beskrevet udfordringer på Frederiksberg med, at et altanfirma har bestilt altaner og leveret disse på byggepladsen, inden der er givet byggetilladelse (Berlingske Tidende, Simon Andersen, 15. marts 2021: "Roarsvej, Madvigs Allé, Pile Allé … i alt 14 ejendomme i voksende sag om altansvigt"). Det er nærliggende at forestille sig, at altanfirmaer også kunne benytte denne fremgangsmåde i København, hvorfor der ønskes en redegørelse for, om det er tilfældet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Forespørgslen blev besvaret.

Til top