Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forespørgsel til overborgmesteren om de økonomiske konsekvenser ved at fjerne hver tredje parkeringsplads

Se alle bilag

Forespørgsel

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvor mange penge kommunen forventer at miste i indtægter, hvis Socialdemokratiets planer om at fjerne hver tredje gadeparkeringsplads inden 2025 realiseres?
  2. I hvilket omfang beboernes parkeringslicenser skal stige med op til 50 procent for at dække de manglende indtægter ved nedlæggelse af hver tredje gadeparkeringsplads?
  3. Om det er børnene, de syge eller de ældre, der skal spares på, hvis kommunen mangler indtægter som følge af nedlæggelse af hver tredje gadeparkeringsplads?

(Stillet af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti)

Motivering

Det fremgår af Socialdemokratiets trafikpolitiske vision, at “i 2025 er antallet af gadeparkeringspladser på kommuneveje reduceret med 1/3”, jfr. bilag 1.

 

Københavns Kommune har indtægter fra bilister på ca. 650 mio. kr. Hvis man nedlægger en tredjedel af gadeparkeringspladserne vil parkeringsindtægterne forventeligt falde betydeligt. Beløbet rummer både indtægter fra beboerlicenser, indtægter fra timeparkering og parkeringsafgifter. Med betydeligt færre parkeringspladser og det deraf følgende besvær med at finde en ledig parkeringsplads, vil antallet af biler formeligt falde meget markant.

 

Det vil derfor ikke være usandsynligt, at kommunens indtægter fra bilisterne falder med mellem 200 og 250 mio kroner.

 

Hvis kommunen får et provenutab på knap en kvart milliard kroner fra bilisterne, vil det få betydning for kommunens økonomi.

 

Vi vil gerne høre overborgmesteren om, hvorvidt det er bilisterne, der skal betale mere og dække provenutabet. Hvis det alene er bilisterne, der skal betale provenutabet, må det forventes, at parkeringstaksterne vil stige med ca. 50 procent.

 

Hvis Socialdemokratiet ikke kan anvise alternative indtægter, vil der forventes at skulle spares knap en kvart milliard på kommunens budget. Vi ønsker derfor at vide, hvem der i givet fald skal rammes af disse besparelser - skal pengene spares på børnene, de ældre eller de syge? 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Forespørgslen blev besvaret.

Til top