Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Københavns Kommunes Musikudvalg - beretning for 2020

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til årsberetning for 2020 for Københavns Kommunes Musikudvalg.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende Københavns Musikudvalgs beretning for 2020.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Ifølge kommissorium for Københavns Kommunes Musikudvalg skal udvalget aflægge en årsberetning, der skal behandles i Borgerrepræsentationen.

Løsning

Musikudvalget godkendte årsberetningen på udvalgets møde den 9. februar 2021.

Beretningen indeholder bl.a. en opgørelse over samtlige tilskud meddelt på Københavns Musikudvalgs møder i 2020. Beretningen er vedlagt som bilag 1.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Mette Touborg                         /Merete Evers Dewilde

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Musikudvalgs beretning for 2020.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2021

 

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med godkendelse af dagsordenen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top