Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at sidestille klimapåvirkning og økonomi i kommunens indkøbspolitik

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde et udkast til en ny indkøbspolitik, hvor klimapåvirkning og økonomi sidestilles ved at indregne en CO2-pris på minimum 850 kr./ton i alle indkøb for beløb over 50.000 kr.

(Stillet af Enhedslisten og Alternativet)

 

Motivering

I september beslutterede Borgerrepræsentationen at arbejde for en ny, ambitiøs klimaplan, hvori ét af målene er at halvere CO2-udledninger fra kommunens indkøb i 2030. Der er brug for nye redskaber, hvis vi skal nå målsætningen.

Den nuværende indkøbspolitik løber til og med 2022, og Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til en ny indkøbspolitik næste år. Forslagsstillerne ønsker, at Københavns Kommune sidestiller klimapåvirkning og økonomi i den kommende indkøbspolitik ved at indregne en CO2-pris på minimum 850 kr./ton i alle indkøb over 50.000 kr. CO2-prisen er fastsat efter klimarådets anbefaling for en CO2-afgift og sikrer således også, at kommunen er på forkant med en eventuelt kommende afgift.

Den beregnede ”skyggepris” skal give et tydeligt billede af de samlede økonomiske og klimamæssige konsekvenser af et konkret indkøb, så det bliver lettere at træffe det mest optimale valg for kommunen.

I Middelfart Kommune er man i fuld gang med at implementere en lignende model, og her er erfaringerne gode – se vedlagte bilag 1.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsætter nyt ændringsforslag til erstatning af medlemsforslaget (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen som forberedelse til udarbejdelsen af kommunens kommende indkøbspolitik at undersøge, hvordan klimapåvirkningen i øget omfang kan indgå i indkøb og udbud i Københavns Kommune, herunder hvordan klimapåvirkningen kan opgøres. Og om der skal følge en beløbsgrænse med.”

 

 

Det af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 44 stemmer imod 5. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte:  A, Ø, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: B.

Undlod at stemme: Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Til top