Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at oprette et klimaborgerting

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger, at udarbejde en indstilling til politisk behandling om oprettelsen af et klimaborgerting. Klimaborgertinget skal behandle en række aktuelle klimadilemmaer udvalgt af en neutral part, fx Klimarådet, og komme med anbefalinger, som skal behandles i det relevante udvalg og i Borgerrepræsentationen. Indstillingen skal også indeholde et forslag til finansiering.

(Stillet af Enhedslisten og Alternativet)

 

Motivering

Klimakrisen skal vi løse i fællesskab, og vi har brug for alle de gode idéer, vi kan opdrive. Derfor bør vi i langt højere grad involvere københavnere i de beslutninger, vi træffer på klimaområdet. Det vil både sikre, at vi i Borgerrepræsentationen bliver præsenteret for flere gode idéer, og at vi sikrer opbakning til nye initiativer blandt Københavnerne. Derfor ønsker forslagsstillerne, at København indfører et klimaborgerting, og at vi forpligter os til at behandle borgertingets forslag i Borgerrepræsentationen. Erfaringerne med borgerting viser nemlig, at borgerne giver gode og kvalificerede anbefalinger, når de bliver klædt godt på til at forholde sig til et konkret emne. Borgertinget skal behandle en række aktuelle emner på klimaområdet, som skal udvælges af en neutral instans som fx klimarådet for at sikre saglighed og uafhængighed.

Borgertinget skal faciliteres af eksterne eksperter, og borgertingets medlemmer skal udtrækkes tilfældigt på en måde, så de afspejler befolkningssammensætningen i København.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Et forslag fra Radikale Venstre om at udvalgshenvise forslaget til Gruppeformandskredsen blev vedtaget med 33 stemmer imod 18. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, O, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: Ø, Å, C og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Til top