Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag vedrørende Fredens Havn

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde en sag til politisk behandling, der undersøger mulighederne for at etablere en beboelsesform til de nuværende beboere i Fredens Havn,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger, at gå i dialog med beboerne i Fredens Havn, Kystdirektoratet og naboerne om, hvordan der kan findes en løsning, så beboerne kan bibeholde deres fællesskab.

(Stillet af Enhedslisten og Alternativet)

 

Motivering

Efter i mange år stiltiende at have accepteret bosætningen til vands, erklærede Kystdirektoratet først i 2015 Fredens Havn for ulovlig. Byretten har den 25. august 2021 afgjort, at havnen skal være ryddet senest den 1. oktober 2021.

København har mange hjemløse og belægning på herberger og natherberger er høj. Der er ingen der trives på et Herberger. Gruppen af borgerne der bor i Fredens Havn har, på trods af personlige udfordringer, formået selv at etablere skæve boliger og lykkes med at skabe et for dem stærkt fællesskab. Det bør derfor være muligt at finde en løsning til beboerne i Fredens Havn og understøtte deres ’skæve’ boligløsning. Herunder, at dette bliver gjort i samråd med borgerne så de oplever sig inddraget og hørt.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev forkastet med 30 stemmer imod 20. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, C, F, V, O og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Undlod at stemme: Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).


Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre støtter op om, at Københavns Kommune skal hjælpe de nuværende beboere i Fredens Havn med bl.a. overnatningstilbud på land indenfor lovens rammer.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Socialdemokratiet valgte at tilslutte sig på mødet:

”Radikale Venstre påpegede allerede før rydningen af Fredens Havn, at det ville være en udfordring at finde boliger til de beboere, der måtte være i målgruppen for en. Derfor foreslog vi dengang, at der skulle bygges flere skæve boliger, herunder også gerne på midlertidige grunde. Det skete ikke, og derfor er det glædeligt, at forslagsstillerne tager ideen op igen. Radikale Venstre mener dog, at det er for snævert kun at fokusere på boliger til de tidligere beboere i Fredens Havn. København har brug for flere skæve boliger til alle byens hjemløse.”

 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:

”Socialdemokratiet er af den opfattelse at kommunen er til stede i Fredens Havn med sociale indsatser, herunder afklaring af beboernes boligsituation.  Vi stemmer imod forslaget idet Fredens Havn er blevet erklæret ulovligt.”

Til top