Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om støtte til kunst i byens rum og bygninger

Medlemsforslag 

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen beder Kultur- og Fritidsforvaltningen i et samarbejde med Økonomiforvaltningen om at se på mulige modeller for kommunal støtte til kunst i det offentlige rum og bygninger. Modellerne skal lade sig inspirere af de nordiske hovedstæder og danske byer, der allerede har indført den såkaldte 1% ordning. Modellerne skal også indeholde forslag til organisering, administration og økonomi.

(Stillet af Enhedslisten, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti)

Motivering

Kunst i byrummet handler om at kunne give alle en mulighed for at møde kunst af høj kvalitet i hverdagen. Vi får en ekstra dimension i dagligdagen ved at kunne opleve kunst dér, hvor vi bor, arbejder og færdes. Adgangen til kunst når dermed ud til flere og giver også børn og unge mulighed for at møde kunsten tidligt, så den kan være en del af deres almendannelse og medvirke til at skabe et demokratisk kulturelt fællesskab. Kunst i byrummet er med til at give byens rum identitet, karakter og historie. Den kan gøre byen mere attraktiv og spændende at besøge. København må gerne være kendt som en kunstby og gerne en kunstby præget af mangfoldighed og ”kant”.

I Stockholm bliver der ved ny- og ombygninger afsat 1% af de kommunale udgifter til kunst i det offentlige rum. Dette svarer til omkring 20-30 mio. svenske kr. om året, som udelukkende bliver brugt til ny kunst. I Oslo bliver 0,4 % af alle kommunale anlægsudgifter brugt til kunst i det offentlige rum, hvoraf 25 % bliver brugt til vedligehold. I 2022 er der i Oslo afsat 45,6 mio. norske kr. til produktion og 15,1 mio. norske kr. til drift af kunstværker i byen.

Der er oprettet sekretariater med kyndige fagfolk og etableret en procedure for opsætning af værker (fra udvalg af kunstnere og skitseforslag til en placering i byrummet i samarbejde med relevante eksterne aktører). Det sikrer en høj kunstnerisk kvalitet til gavn og glæde for borgerne og en gennemtænkt placering af værker ud fra en helhedsbetragtning af kommunen. Aarhus og Odense Kommune har en tilsvarende 1% ordning.

Københavns Kommune kan tage ved lære og lade sig inspirere af andre byer, når det gælder kunst i byrummet. I København behandles kunst i det offentlige rum af flere forvaltninger, og der mangler en overordnet og sammenhængende strategi på området. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre bakker op om undersøgelsen af mere kunst i det offentlige rum og offentlige byggerier og ser gerne, at den kommende model inddrages som en del af en flerårig strategi for kunst i byrummet i et kommende Kultur- og Fritidsudvalg med inddragelse af relevante udvalg og forvaltninger.”

Til top