Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om nej til letbane i København

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at meddele regeringen, at København ikke ønsker etableret en letbane i kommunen, og som konsekvens heraf standses alle undersøgelser og foranalyser af en letbane i København.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

En letbane vil tage plads over jorden og skabe kaotiske forhold i anlægsperioden. På sigt bør alle bydele i København have en metrolinje, så vi kan få lagt den kollektive trafik ned under jorden, og dermed skabe mere plads over jorden.

I budgetaftalen for 2022 (indgået af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti) blev det besluttet at sætte penge af til en foranalyse af en letbane ud ad Frederikssundsvej til Brønshøj og videre til Gladsaxe.

Vi konservative ønsker ingen letbane og frygter, at en undersøgelse af en letbane til Brønshøj vil ødelægge mulighederne for nogensinde at få metro til Brønshøj.

 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag om ændring af medlemsforslaget (ÆF1):

”således at det præciseres, at der ikke ønskes letbane til Brønshøj”.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 44 stemmer imod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, Ø, B, F, V, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

 

Medlemsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 3. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Ø, B, F, V, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Undlod at stemme: Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre stemmer i dag imod forslaget, fordi vi i budget 2022, har aftalt at der skal undersøges både letbane og metro i København. Men vi ser på sigt helst metro til Brønshøj og en BRT-løsning (Bus Rapid Transport) til det sker.”

Til top