Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om en vejarbejdsfri tour-by

Medlemsforslag

Det foreslås,  

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling senest i begyndelsen af 2022 om muligheden for at undgå vejarbejde på og i nærheden af ruten for 1. etape af Tour de France 2022 i København.  

(Stillet af Venstre)   

Motivation 

Vejarbejde er trist, grimt at se på og til gene for både københavnere og turister.  

For at skåne tv-seere for billeder af en opgravet by og for at sikre nem fremkommelighed for såvel lokale som tilrejsende cykelfans foreslår forslagsstillerne, at Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer, at der i videst muligt omfang ikke er gravearbejde på såvel fortove, cykelstier som kørebane på selve tour-ruten samt indenfor 300 meter af denne, når 1. etape af Tour de France 2022 køres i København 1. juli 2022. 

I sagen ønsker forslagsstiller beskrevet, hvilket planlagt gravearbejde der er i perioden på det givne område i byen samt forvaltningens forslag til, hvordan det så vidt muligt undgås og dermed planlægges til et andet tidspunkt.   

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev forkastet med 40 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C, O og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre stemmer imod forslaget, da det er et hensyn man i forvejen har drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, og vi forventer forvaltningen selvfølgelig skaber et ordentligt og hensigtsmæssigt bybillede ved større arrangementer.”

 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning, som Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti valgte at tilslutte sig på mødet:

”Partierne tager det for givet, at der selvfølgelig ikke er gravearbejde, renoveringer eller lignende på Tour de France-ruten. TMF har allerede igangsat et stort arbejde for at sikre, at der ikke er vejarbejde på eller langs enkeltstartsruten i København. Men Socialdemokratiet mener ikke, at hele byen skal stå stille, fordi det er Tour de France i byen og ønsker derfor ikke, at vejarbejder, reparationer eller andet stoppes, hvis det ikke er ligger i nærheden af Tour de France-ruten.   Socialdemokratiet vil opfordre til, at TMU holdes orienteret om status vedr. vejarbejder i orienteringen om fremdriften af tour- projektet.”

Til top