Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,  

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøborgmesteren på vegne af Københavns Borgerrepræsentation at rette henvendelse til Metroselskabet med henblik på deres medvirken til en foranalyse af en cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge.  

 (Stillet af Venstre og Radikale Venstre)  

Motivering

Sydhavnsmetroen og den kommende Metrostation Enghave Brygge forventes at åbne i 2024. På Islands Brygge - nærmere bestemt Artillerivej Syd-området - ligger et stort boligområde, der med en bro over havnen vil gøres betydelig mere stationsnært, end det i dag er tilfældet med Metrostationen DR Byen som nærmeste station.   

En cykel- og gangbro over havnen mellem Enghave Brygge og Islands Brygge vil skabe et større opland til Metrostation Enghave Brygge, og medføre en markant forbedring af metrobetjeningen af den sydlige del af Islands Brygge til gavn for de mange beboere i området samt for Metroselskabets passagergrundlag.  

Formålet med foranalysen er yderligere uddybet i bilag 1, der er et budgetnotat fra forhandlingerne om budgettet for 2022. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Til top