Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om flere billige almene boliger samt en udfasning af By & Havn

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at afkoble sammenhængen mellem salg af arealer og finansiering af infrastruktur, for dermed at styrke mulighederne for at bygge flere og billigere almene boliger i København,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at åbne forhandlinger med staten om en udfasning af By & Havns rolle i Københavns byudvikling.

(Stillet af Enhedslisten) 

Motivering

De seneste seks år er andelen af almene boliger faldet til knap 10 % af det samlede nye boligbyggeri i København til trods for, at der i lokalplaner kan kræves 25 %. Selvom kommunen således åbner for mere alment byggeri, sker det ikke, fordi grundpriserne er for høje.

Denne problematik hænger bl.a. sammen med, at al offentlig jord er foræret til selskabet By & Havn, hvis opgave er at byudvikle og afsætte arealerne med det formål at skaffe mest mulig kapital til infrastrukturinvesteringer.

Konceptet indebærer, at det modvirker billige boliger.

Forslagsstilleren mener, at tiden er inde til at afkoble sammenhængen mellem salg af offentlige arealer og finansiering af infrastruktur og i stedet hjemtage byudviklingen til kommunen, f.eks. ved at udleje arealerne i stedet og gennem lokalplanlægning udvikle byen ud fra borgernes ønsker og ikke styret efter profit til investeringer. Indstillingen kan gerne rumme flere modeller, men en tilbageførsel af ikke-udviklede arealer til kommunalt eje er mest oplagt.

 

 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Et forslag fra Radikale Venstres om at udvalgshenvise forslaget til Økonomiudvalget blev forkastet med 37 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, V, O og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, Ø, F, Å, C og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Radikale Venstre fremsatte nyt ændringsforslag til erstatning af medlemsforslaget (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling, der omhandler hvilke muligheder og handlerum (særligt fordele og ulemper i forhold til de enkelte handlerum) borgerrepræsentationen har for evt. at ændre ved By & Havns konstruktion og rolle, når det gælder Københavns salg af grunde og byudvikling.”

 

Socialdemokratiet og SF fremsatte nyt ændringsforslag til erstatning af medlemsforslaget (ÆF2):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling, der analyserer, hvordan By & Havn kan få flere muligheder bl.a ved grundsalg til at skabe flere billige boliger.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 33 stemmer imod 19. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, V, Å, O, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, Ø, F, C, og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Det af Socialdemokratiet og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 26 stemmer imod 21. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, F, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Imod stemte: Ø, V, Å, C, O og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Undlod at stemme: B.

 

Medlemsforslagets 1. at-punkt blev forkastet med 34 stemmer imod 18. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, O og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, B, F, V, C, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

Medlemsforslagets 2. at-punkt blev forkastet med 36 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Imod stemte: A, B, F, V, C, O og Peter Dits Christensen (Løsgænger).
Til top