Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om etablering af beboerparkering ved udbygning af Parken

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender, at der i foranalyse om udbygning af Parken i budgetaftalen for 2022 indgår, hvorvidt der i den forbindelse kan etableres et parkeringsanlæg, der også kan bruges af østerbroere med en beboerparkeringslicens,
  2. at Borgerrepræsentationen godkender, at det undersøges, hvorvidt de 48 mio. kr., der er afsat i en tidligere budgetaftale til parkering i konstruktion på Østerbro, kan bruges til at etablere beboerparkering i forbindelse med udbygning af Parken.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Der er markant behov for beboerparkeringspladser på Østerbro, hvor der på det centrale Østerbro er en såkaldt belægningsprocent på omkring 125 - det vil sige, at der er 25 procent flere borgere med beboerparkeringslicens end der er parkeringspladser.

For at løse dette markante behov for parkeringspladser bør det undersøges, om der i forbindelse med den bevilling, der er givet med budgetaftalen for 2022 til at undersøge udbygning af Parken, kan etableres beboerparkeringspladser til Østerbroborgerne.

Det har været svært at finde et egnet sted til at etablere parkering i konstruktion for de 48 mio. kr., der i en tidligere budgetaftale er sat af til parkering i konstruktion på Østerbro. Disse penge kunne muligvis bruges til at lave beboerparkering ved Parken.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslagets 1. at-punkt blev forkastet med 44 stemmer imod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, B, Ø, F, V, Å, O og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Medlemsforslagets 2. at-punkt blev taget af dagsordenen ved mødets start, jf. dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre ser frem til den kommende proces med udvikling af Skøjtehalsgrunden mellem Parken og Østerbro Stadion. Parkeringsforhold i tilknytning til projektet skal afklares, og derudover holder vi alle døre åbne for at tilvejebringe yderligere parkeringskapacitet som fx kunne ske ved, at kommunen indgår i et samarbejde med privat grundejer om offentlig adgang til parkeringspladser.”

Til top