Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til kultur- og fritidsborgmesteren vedr. konsekvenserne af den nye biblioteksplan

Forespørgsel

Kultur- og fritidsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvad konsekvenserne er af den nye biblioteksplan og den netop vedtagne investeringscase bc14, herunder konsekvenserne for hhv. længden af den bemandede åbningstid på bibliotekerne, antallet af bibliotekarer på bibliotekerne, deres nye rolle (de skal nu være “værter”) samt antallet af bøger på bibliotekerne?
  2. om den nye biblioteksplan medfører et dårligere bibliotekstilbud i København?

(Stillet af Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger))

 

Motivering

Jeg har modtaget en del henvendelser om konsekvenserne af den nye biblioteksplan og den netop vedtagne investeringscase bc14 ligesom der har været skrevet en del i pressen herom. Der er bekymring for konsekvenserne af den nye biblioteksplan og den nye investeringscase i form af kortere bemandet åbningstid, færre bibliotekarer på gulvet, bibliotekarernes nye rolle (de skal være “værter”), samt at der bliver færre bøger på bibliotekerne. Bekymringen er, at dette medfører et ringere bibliotekstilbud i København. Bekymringen har været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. oktober 2021, men da der efterfølgende har været en del henvendelser, er sagen aktuel. 

I forvejen er København en af de kommuner i landet som bruger færrest midler pr. borger på biblioteker.

Gode biblioteker er vigtige, da de sikrer, at vi alle har mulighed for adgang til viden. Derudover har de en vigtig social funktion. Det er et sted hvor unge, ældre - alle grupper - kan komme og være en del af fællesskabet, læse avisen, læse en bog eller spørge en bibliotekar om noget. Derfor er velfungerende biblioteker noget vi skal værne om. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Forespørgslen blev besvaret.


 
Til top