Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren vedr. ledelsesansvar

Se alle bilag

Forespørgsel

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. forløbet der ledte frem til den nylige omorganisering af arbejdsopgaverne på direktørniveau,
  2. hvordan proceduren er, hvis en borgmester ønsker at flytte rundt på arbejdsfordelingen på direktionsniveau? 
  3. hvad de potentielle konsekvenser er af, at beskæftigelses- og integrationsborgmesteren uden inddragelse af hverken medarbejdere eller Økonomiudvalget har ændret arbejdsfordelingen på direktionsniveau?  
  4. hvilken procedure Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet vedr. brug af henvisninger ved aktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune  (henvisning til orientering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra den 14. oktober). 

(Stillet af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet)

 

Motivering  

Den seneste tid har beskæftigelses- og integrationsborgmesteren haft en række udtalelser til pressen angående det område, som hun er øverste politiske leder for. Her har udtalelserne været fulgt af en række konsekvenser, som vi ønsker at afdække med ovenstående forespørgsel.

Det er bl.a. vores bekymring, at beskæftigelses- og integrationsborgmesteren overtræder sit mandat og bryder med den tillidsdagsorden, som vi har aftalt i kommunen for god ledelse. En aftale, der skal sikre et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med forvaltningens medarbejdere som beskæftigelses- og integrationsborgmesteren med sine udtalelser som arbejdsgiver har sat ud af spil ved at frakende sig sit eget ansvar i den verserende mediedækning.

I et politikerspørgsmål i november 2015 spørger Cecilia Lonning-Skovgaard daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester hvem der har ansvaret for at skaffe jobs til københavnere. Her svarer den daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester sådan her: ”Som beskæftigelses- og integrationsborgmester har jeg ansvar for, at alle ledige i Københavns Kommune, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §2, får bistand til at komme i job.” 

Derfor undrer det spørgerne, hvorfor beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Berlingske pålægger en navngiven direktør det fulde ansvar for manglende brug af henvisninger. Måske der er detaljer i forløbet, som vi har overset og derfor ser vi frem til at høre beskæftigelses- og integrationsborgmesterens beskrivelse af forløbet.  

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Forespørgslen blev besvaret.

Til top