Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren om jobcentrenes nul henvisninger af jobs til ledige i de sidste to år

Se alle bilag

Forespørgsel

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. jobcentrenes nul-henvisninger af jobs til ledige københavnere gennem de sidste to år,
  2. om situationen i sammenlignelige kommuner herunder Aarhus,
  3. hvor mange jobs ledige københavnere er blevet henvist til fra jobcentrene i indeværende valgperiode (tal bedes angivet for hvert enkelt år i valgperioden)?
  4. hvor mange ledige københavnere der er kommet i varigt arbejde gennem jobcentrene i indeværende valgperiode (tal bedes angivet for hvert enkelt år i valgperioden)?
  5. om beskæftigelses- og integrationsborgmesteren fremadrettet agter at henstille jobcentrene til at henvise ledige til konkrete jobs?
  6. om beskæftigelses- og integrationsborgmesteren fremadrettet løbende vil underrette Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om hvor mange ledige, der henvises til jobs?
  7. hvor ansvaret ligger for de manglende jobhenvisninger og hvorledes borgmesteren agter at opprioritere fokus på at henvisningerne finder sted? 

(Stillet af Dansk Folkeparti)

 

Motivering  

Dansk Folkeparti rejser denne sag med henblik på at få en redegørelse og for at finde løsninger, så der kan komme ledige i jobs så hurtigt som muligt enten via kommunens jobcentre eller via en ny organisationsform.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Forespørgslen blev besvaret.

Til top