Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

 

Børn og unge-udvalget

Godkendelse af,

1) at Annika Smith (SF) udtræder som suppleant i Børn og unge-udvalget med udgangen af torsdag den 4. november 2021.

Meddelelse fra den fælles valggruppe om,

2) at Maria Frej (SF) udpeges som ny suppleant i Børn og unge-udvalget med virkning fra og med fredag den 5. november 2021.

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Mikkel Houmann (indstillet af Musichouse Brønshøj for området Kultur nr. 1) udtræder som medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

2) at 1. suppleant Peter Steffensen (indstillet af Musichouse Brønshøj for området Kultur nr. 1) udpeges som medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

Meddelelse om,

3) at 2. suppleant Niels Jørgen Madsen (indstillet af Musichouse Brønshøj for området Kultur nr. 1) er ny 1. suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. november 2021.

Godkendelse af,

4) at Peter Lynge Sørensen (indstillet af Musichouse Brønshøj for området Kultur nr. 1) udpeges som 2. suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

 

Christianshavns Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Linda Mathiesen (indstillet af A/B Dronninghus for området Sociale forhold, sundhed, omsorg, ældre og udsatte 3) udtræder som 1. suppleant i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

Meddelelse om,

2) at 2. suppleant Preben Møller Whitt (indstillet af G/F Krøyers Plads & Grønlandske Handels Plads for området Sociale forhold, sundhed, omsorg, ældre og udsatte 3) er ny 1. suppleant i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. november 2021.

Pladsen som 2. suppleant er vakant.

 

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Bo Meilgaard Jensen (indstillet af KBH K – Commerce & Culture for området Indre By nr. 10) udpeges som 1. suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

2) at Marianne Stagetorn Kolos (indstillet af KBH K – Commerce & Culture for området Indre By nr. 10) udpeges som 2. suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. november 2021.

 

Meddelelser i øvrigt

Meddelelse om,

1) at Kristian Nielsen (Venstre) er genindtrådt i Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget med virkning fra og med fredag den 29. oktober 2021.

Som konsekvens heraf er 1. stedfortræder Bjarke Kværnø (Venstre) udtrådt af Borgerrepræsentationen med udgangen af torsdag den 28. oktober 2021.

Som konsekvens heraf er Jens-Kristian Lütken (Venstre) udtrådt som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget med udgangen af torsdag den 28. oktober 2021.

 

Meddelelse om,

1) at Annika Smith (SF) genindtræder i Borgerrepræsentationen og Socialudvalget med virkning fra og med fredag den 5. november 2021.

Som konsekvens heraf udtræder 2. stedfortræder Anna Overlund (SF) af Borgerrepræsentationen, som midlertidigt medlem af Socialudvalget samt som suppleant i Børn og Unge-udvalget med udgangen af torsdag den 4. november 2021.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top