Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

 

Fraværende med afbud:

Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten), tjenesterejse.

Kåre Traberg Smith (Løsgænger), arbejde.

Simon Simonsen (Socialdemokratiet), sygdom.

Rune Dybvad (Socialdemokratiet), sygdom.

 

Niels E. Bjerrum (A) ankom kl. 17.54 under behandlingen af dagsordenspunkt 4: ”Inklusionsmåling: Resultater og forslag om tiltag til fremme af kønsbalance på toplederniveau i Københavns Kommune.”

Anna Hede (O) forlod mødet kl. 21.27 under behandling af punkt 30 "Medlemsforslag om nedlæggelse og reorganisering af jobcentrene i København".

 

Stedfortrædere:

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Karina Sønderfort (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Simon Simonsen (Socialdemokratiet).

 

Der forelå desuden anmodning fra Socialdemokratiet om, at Maria N. Tranberg (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Rune Dybvad (Socialdemokratiet).

 

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

 


Dagsordenen:

Der blev onsdag den 3. november 2021 udsendt 1 sag til behandling uden for dagsorden vedrørende ”Rokering i udvalg”.

 

Sagen uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1: ”Godkendelse af dagsorden”.

Der blev den 29. oktober 2021 udsendt en tillægsdagsorden med 1 sag vedrørende ”Fremtidig organisering af eliteidrætten i København”.

 

Tillægsdagsordenen blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 18: ”Brugsaftale for tennishal til Arbejdernes Tennis Klub ”.

 

Borgerrepræsentationen besluttede efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti at tage 2. at-punkt i dagsordenspunkt 23: ”Medlemsforslag om at bevare antallet af parkeringspladser” af dagsorden.

 

Borgerrepræsentationen besluttede derudover, efter anmodning fra SF at tage dagsordenspunkt 36 ” Medlemsforslag fra F om udarbejdelse af helhedsplan for Laplandsgade-Siljangade kvarteret” af dagsordenen.

 

Dagsorden blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 22.54.

Til top