Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal udpege fire bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger i alt fire medlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster for den resterende del af valgperioden 2018-2021.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Det Harboeske Enkefruekloster er en stiftelse tilknyttet en ejendom beliggende i Stormgade 14. Stiftelsens formål er at udleje boliger i ejendommen til enlige kvinder.

Samtlige medlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster udpeges af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra følgende foreninger:

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige, Fonden til Værn for Enligtstillede Kvinder, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Bygnings Frednings Foreningen.

Løsning

Der skal udpeges i alt fire medlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster. De indstillede skal være medlem af ledelsen eller bestyrelsen i følgende foreninger: Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige, Fonden til Værn for Enligtstillede Kvinder, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Bygnings Frednings Foreningen.

De fire foreninger indstiller følgende personer til Stiftelsen for Det Harboeske Enkefruekloster:

-          Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige indstiller advokat Kirsten Kristensen.

-          Fonden til Værn for Enligtsstillede Kvinder indstiller Anne-Marie Mærkedahl.

-          Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn indstiller Helen Holmgaard

-          Bygnings Frednings Foreningen indstiller Birthe Iuel.

Det indstilles, at Borgerrepræsentationen udpeger de fire indstillede personer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiforvaltningen orienterer stiftelsen ”Det Harboeske Enkefruekloster” om Borgerrepræsentationens udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser:

 

Fire pladser

Særlige krav/valgbetingelser:

 

Medlemmerne udpeges efter indstilling af:

-         Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige,

-         Fonden til Værn for Enligtstillede Kvinder,

-         Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og

-         Bygnings Frednings Foreningen

De indstillede skal være medlem af ledelsen eller bestyrelsen i de fire foreninger.

Udpegningstype

 

Forholdstalsvalg.

Vederlag

 

Intet vederlag.

Funktionsperiode

 

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top