Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Rokering i udvalg

Socialudvalget

Godkendelse af,

1) at Karina Rohrberg Jessen (Venstre) udtræder som medlem af Socialudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. februar 2021.

Venstres plads i Socialudvalget er som konsekvens heraf vakant for nuværende, da der endnu ikke er udpeget et medlem til pladsen i Socialudvalget.

Amager Øst Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Laila Dall (indstillet af SF) udtræder som 2. suppleant i Amager Øst Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. februar 2021.

Pladsen som 2. suppleant er vakant.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Anne Gæmelke (indstillet af Venstre) udtræder som medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra og med tirsdag den 16. februar 2021.

Venstres medlemsplads og pladsen som 1. og 2. suppleant er vakante.

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Lise Smørum (indstillet af Alternativet) udtræder som medlem af Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. februar 2021.

2) at Kim Hyttel-Sørensen (indstillet af Alternativet) udpeges som medlem af Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. februar 2021.

3) at Lise Smørum (indstillet af Alternativet) udpeges som 1. suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. februar 2021.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top