Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om genåbning af plejehjem

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om en plan for genåbning af de københavnske plejehjem, når det er sundhedsfagligt forsvarligt, som beskrevet nedenfor i motiveringen. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling snarest muligt.

(Stillet af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti)

Motivering

Ved udgangen af januar 2021 er anden runde af vaccination af landets plejehjemsbeboere fuldført, og efter yderligere 14 dage burde vaccinen have sin fulde effekt.

Det er tidligere oplyst, at over 80 procent er vaccineret, og de resterende skyldes bl.a. at de allerede har haft Covid19.

Det er vigtigt for plejehjemsbeboernes trivsel, at plejehjemmene ikke holdes lukket længere end højest nødvendigt.

Mange plejehjemsbeboere mister fysisk funktionsevne, hvis de ikke får den nødvendige træning, og det er vigtigt, at de også får den nødvendige hjælp fra medarbejdere og pårørende til at gå for derved at holde kroppen i gang. Beboere, der i perioder ikke får den nødvendige optræning, risikerer at miste funktionsevne - og dermed livskvalitet for altid.

Mange demente plejehjemsbeboere mister også mange færdigheder, hvis de ikke holder deres sprog ved lige. Mange glemmer ords betydning og evnen til at forstå sammenhænge, hvis de ikke dagligt holder deres sprog og talegaver ved lige. Hvis demente mister kognitiv funktionsevne, så vil den være mistet for altid. 

Derfor er det vigtigt, at plejehjemmene åbnes hurtigst muligt, så de ældre ikke varigt mister funktionsevne og livskvalitet. De pårørende bør - lige så snart, at det er forsvarligt - igen have adgang til at besøge familiemedlemmer på plejehjem.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”Efter “sundhedsfagligt forsvarligt” tilføjes: “og i overensstemmelse med de til enhver tid givne retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed””

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning.

Til top