Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om at fritage de københavnske skoler fra at deltage i de nationale test i 2021

Medlemsforslag 

Det foreslås, 

  1. at overborgmesteren og børne- og ungdomsborgmesteren på vegne af Københavns Borgerrepræsentation retter henvendelse til undervisningsministeriet om at få fritaget de københavnske skoler fra at deltage i de nationale test i 2021, da eleverne pga. covid-19 krisen ikke har fået den normale undervisning, som de har krav på, og testene ikke på nogen måde kan give et dækkende billede af elevernes faktiske faglige niveau. 
(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

De nationale test blev stillet i bero, da uafhængig forskning i 2019 påviste, at testene var så fejlbehæftede, at de ikke gav et dækkende billede af elevernes faktiske faglige niveau, og at de derfor hverken kunne benyttes som styringsredskab af skolerne eller til vurderinger af kvaliteten af lærernes undervisning. 

De danske elever har siden marts 2020 befundet sig i en undervisningsmæssig krisetilstand. De har været hjemsendt i sammenlagt flere måneder, hvor de har været henvist til digital undervisning eller til en fysisk skolegang underlagt en stribe restriktioner. På trods af lærernes store indsats, så kan undervisningen under de betingelser aldrig blive af samme kvalitet som normalt, og det har haft alvorlige konsekvenser for både elevernes læring og deres trivsel. 

Det er spild af ressourcer, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel, og det er fuldstændig urimeligt at stresse skoleeleverne på den måde.  

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Medlemsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer mod 10. 1 medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kåre Traberg Smidt

Imod stemte: V, C og Løsgænger Peter Dits Christensen

Undlod at stemme: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

Til top