Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Sortedams Kollegiets bestyrelse

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægterne for Sortedams Kollegiet udpege to medlemmer af kollegiets bestyrelse.

Indstilling

Indstilling om,  

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Sortedams Kollegiet for den resterende del af valgperioden 2018-2021,
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at udpege de bestyrelsesmedlemmer, der indstilles af kollegiets beboere og uddannelsesinstitutionerne.

(Teknik- og Miljøforvaltningen)

Problemstilling

Sortedams Kollegiet, det tidligere Frelsens Hærs Kollegium, har hidtil haft et tæt samarbejde med Frelsens Hær og som konsekvens heraf ikke på samme måde som de øvrige selvejende kollegier i København haft bestyrelsesmedlemmer valgt af Borgerrepræsentationen (BR) ved valgperiodens start.

Sortedams Kollegiet har nu besluttet at ophæve samarbejdet med Frelsens Hær og har derfor normaliseret sine vedtægter, så de svarer til vedtægterne for de øvrige selvejende kollegier. Ifølge de nye vedtægter består bestyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 af to medlemmer, der udpeges efter indstilling af beboerne, to medlemmer, der udpeges efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne, og to medlemmer, der vælges af Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen skal således vælge to bestyrelsesmedlemmer for den resterende valgperiode.

Løsning

Borgerrepræsentationen vælger to medlemmer til kollegiets bestyrelse og bemyndiger forvaltningen til at udpege de bestyrelsesmedlemmer, der indstilles af beboerne og uddannelsesinstitutionerne. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Efter næste kommunalvalg udpeges de kommunale repræsentanter som for de øvrige kollegier ved valgperiodens begyndelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at udpege de i alt fire bestyrelsesmedlemmer, der indstilles af kollegiets beboere og uddannelsesinstitutionerne. Borgerrepræsentationen besluttede i 2018 en tilsvarende bemyndigelse for de øvrige kollegier for at lette og forkorte sagsbehandlingstiden for udpegningen (BR 20. september 2018).

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Bestyrelsesposterne er ulønnede.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har foretaget valget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen underrette kollegiets administrator om valget.

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top