Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 1884 af 07/12/2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndteringen af Coronavirus-sygdom (COVID-19), blev Borgerrepræsentationens møde gennemført som et video-møde.

 

Budt velkommen til hvervet som Borgerrepræsentant:

Troels Christian Jakobsen (Alternativet), 22. januar 2021.

 

Dagsordenen:

Der blev onsdag den 3. februar 2021 og torsdag den 4. februar 2021 udsendt i alt 2 sager til behandling uden for dagsorden vedrørende Udtræden af Borgerrepræsentationen samt Rokering i udvalg.

Sagerne uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter den udsendtes dagsordenspunkt 1, ”Godkendelse af dagsorden”.

Derudover blev der tirsdag den 2. februar 2021 udsendt 1 tillægsdagsorden med en indstilling vedrørende Besættelse af stillingen som administrerende direktør under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Tillægsdagsordenen blev besluttet behandlet som det sidste punkt på dagsordenen, da der var tale om en fortrolig sag.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Mødet sluttede kl. 23:11.

 
Til top