Søg
Mødedato: 30.05.2022, kl. 11:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Økonomiudvalget møde d. 30.05.2022, 11:00