Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 17.00.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Lars Weiss (A)

Susan Hedlund (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A)

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø)

Karina Vestergård Madsen (Ø)

Ali Hansen (Ø)

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å)

Socialborgmester Mia Nyegaard (B)

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Jakob Næsager (C)

Carl Christian Ebbesen (O)

 

Fraværende med afbud:

Ingen.

 

Dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

Til top