Søg

Remiseparken

En af dette års i alt 7 nominerede bygninger til Bygningspræmiering er fornyelsen af Remiseparken. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.

Fornyelsen af Remiseparken har forandret parken fra et område, der før føltes utrygt og mange københavnere ikke havde kendskab til, til en park som folk fra hele København besøger. 

Remiseparken ligger gemt midt i Urbanplanen. Parken var tidligere utryg og tilgroet, nu har hele kvarteret taget parken til sig og den summer af aktiviteter og liv.
Fotograf
Coast Studio

På eventyr i parkens grønne kroge 

Hovedgrebet i fornyelsen består i at fremhæve og styrke Remiseparkens eksisterende kvaliteter og skabe bedre kobling mellem de forskellige områder og aktiviteter i parken.

En ny hovedsti i in-situ støbt beton løber som en rygrad gennem Remiseparken, og fører parkens besøgene ud på eventyr i dens grønne kroge og skaber den sammenhæng, som parken har manglet. Hovedstien er dynamisk i sin form og zig-zagger gennem parken for at binde parken sammen på tværs og vige for de gamle træer. Samtidig varierer stiens bredde, så den nogle steder giver plads til aktivitet og ophold. 

Stien ligger 10-15 cm over terræn i en s-form ned mod græsset, så den er nem at drifte. I stiens midte er betonen jævn, mod kanten er den afsyret, så stenene står frem, og udvalgte steder er den slebet, så man kan sidde på kanten.
Fotograf
Coast Studio

Oplev flere forskellige naturtyper og stemninger i parken

Sammen med de mange forskellige naturtyper og stemninger giver det Remiseparken en ny og stærk identitet som et sted med plads til fællesskab, fysisk aktivitet og naturoplevelser i et ellers tæt bebygget område.

I den sydvestlige del af parken folder naturlandskabet sig ud. Her er skovstemningen og det bakkede terræn blevet fastholdt og forstærket. I den lavtliggende del af parken, er der etableret en Elleskov, der samtidig er en LAR-løsning og fungerer som forsinkelsesbassin for regnvand i området. Gangbroer og små plateauer understreger den særlige stemning, og gør det muligt at gå rundt i elleskoven, selvom området er oversvømmet efter større regnskyl og skybrud. 

Centralt i parken ligger bevægelseslandskabet med en stor bølgende skate - og løbehjulsbane i samme beton som stien.
Fotograf
Coast Studio

Fakta

Bygherre

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker og Byrum

Projektteam

Landskabsarkitekt: BOGL (Totalrådgiver + designansvar)

Ingeniør: Rambøll

Fakta om byggeriet 

Adresse: Peder Lykkes Vej 71, 2300 København S

Bydel: Amager

Kategori: D. Bymiljø

Funktion: Park