Søg

Oehlenschlægergades Skole

En af dette års i alt 7 nominerede bygninger til Bygningspræmiering er Oehlenschlægergades skole. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.

Sporudvidelse og helhedsrenovering af Oehlenschlægersgades Skole (OEH)

Siden 1885 har OEH været fast forankret i den centrale del af Vesterbro og det lokale bymiljø, hvor skolen over flere tidsperioder er blevet udbygget i både 1942, 1969, 2010 og i 2021 med denne sporudvidelse og helhedsrenovering. 
Byggesagen indeholder således flere bedømmelseskriterier som: Til- og nybygning, Ombygning og transformation, Bymiljø og sammenhæng til lokalområdet.

 

Fra den store gymnastiksal på fjerde sal er der udsigt over byens tage. Gymnastiksalen fremstår som et markant element på Litauens Plads på lige fod med Gethsemane Kirke, der ligger overfor på pladsen.
Fotograf
Hampus Berndtson

Nybygningen til OEH er et godt eksempel på, hvordan en mindre bygningsenhed, med få og enkle virkemidler og et nutidigt udtryk, kan tilføre et bevaringsværdigt bymiljø en ny identitet med harmoni mellem forskellige stilperioder.

Fortolkning med de omkringliggende bygninger for øje

Nybygningen fortolker med sit markante tag gennemgående motiver fra bygningerne omkring Litauns Plads og formidler skalaovergangen til den bevaringsværdige nabobygning. Facaden fortolker de omkringliggende bygningers murpiller og gesimser i et tydeligt optegnet grid med vinduesformater, der giver facaden en menneskelig skala og formidler skolens aktive funktioner til pladsen.

Nytænkning af funktioner og bedre udnyttelse af udearealer 

Ombygningen og renoveringen af OEH’s eksisterende bygninger omfatter en gennemgribende omorganisering af skolens funktioner med opgradering af tidssvarende lærings- og arbejdsmiljøer, tilgængelighedskrav samt optimering af energi og de tekniske installationer. 
OEH og Litauens Plads er planlagt med fælles udnyttelse af hinandens udearealer, der understøttes af velbelyste passager og smøger, samt store facadeåbninger i gadeplan der formidler en aktiv og udadvendt skole til lokalmiljøet.

Fotograf
Nøhr & Sigsgaard

OEH har bæredygtighed på flere plan. Den sociale bæredygtighed og sammenhængskraft til lokalmiljøet. Den fysiske bæredygtighed, hvor den nedrevet bygning, der har erstattet nybygningen, er nænsomt demonteret således det har været muligt, at genanvende teglsten og de gamle solide trækonstruktion som genbrugsmaterialer til andre byggesager i kommunen. En arealmæssig bæredygtighed med fokus på arealoptimering og dobbelt udnyttelse af lokaler, samt der er skabt ekstra arealer i nedgravet underetage, indskudt dæk og inddragelse af gangarealer. 

Som en del at OEH’s arealoptimering er en af de to gamle gymnastiksale inddraget til indskoling og fritidshjem ved at tilføre et indskudt etagedæk mod Litauens Plads.
Fotograf
Nøhr & Sigsgaard

Fakta

Bygherre

Københavns Kommune, Byggeri København

Projektteam

TRUST

Arkitekt(er): Nøhr & Sigsgaard, Sweco Achitects (tidl. Kant), Tegnestuen LOKAL (Facade og volumen skitsering)

Ingeniør(er): Dominia, Norconsult

Landskabsarkitekt(er): LYTT (tidl. GHB), Kragh og Berglund

Kunstnerisk udsmykning: Farvekonsulent: Caroline Krag

Løst inventar: JJW arkitekter

Entreprenør: TRUST / Enemærke & Petersen

Fakta om byggeriet 

Adresse: Saxogade 104A og Oehlenschlægersgade 57, 1663 KBH V

Bydel:  Vesterbro

Kategori: A. Nybyggeri, B. Omdannelse, D. Bymiljø

Funktion: Skole – KKFO – afslutning af byrum

Byggeår:  2021