Søg

Ny Østergade 30

En af dette års i alt 7 nominerede bygninger til Bygningspræmiering er Ny Østergade 30. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.

Bykernen

“By” er i dag et begreb som dækker den udbredte urbanisering, hvor byen består af spredte områder, der holdes sammen af høj mobilitet. I det felt indtager den tæt bebyggede bykerne en særlig plads. I bykernens gader og huse er tidslagene vævet så tæt sammen, at de manifesterer en fælles erindring om skiftende tiders livsvilkår, teknisk kunnen og kultur.

Bykernen har ikke én arkitektonisk stil. Aftrykket af skiftende tider, udspænder en tidsdimension i oplevelsen, som er en væsentlig del af bycenterets tiltrækningskraft. Forretningerne, de blandede funktioner, de mange individuelle verdener og mødet med det offentlige liv er en anden del af den indre bys kvalitet. 

Projektet søger at bidrage til bylivets kvalitet ved at trække på disse egenskaber.

Bygningen i sammenhæng med omgivelserne, set fra Ny Østergade og Store Regnegade
Fotograf
Jens Lindhe

Sammenhængende gaderum

Bebyggelse af den tomme grund på hjørnet af Store Regnegade og Ny Østergade vil skabe sammenhængende gaderum, der binder området sammen og giver en klarere forståelse af Grønnegadekvarterets rumlige struktur. Projektet er tænkt som en klassisk byejendom, der er arkitektonisk forståelig, fordi den trækker på det arkiv af erfaringer, der er i de omkringliggende bygninger.

Klassisk byejendom med moderne præg 

Bygningen er samtidig moderne og grøn i kraft af taghaven med en træbeplantning, der træder synligt frem i gadebilledet. Ny udadvendt detailhandel, moderne kontorer og attraktive boliger skal tilføre blivende værdier til kvarteret og færdiggøre Ny Østergade, således at den sidste del af gaden hæves op i en kvalitet som resten af gaden har i dag.

Fotograf
Jens Lindhe

En ny tid indretter sig i historiske rammer og historiske erfaringer aktualiseres i nye bygninger.

En udveksling mellem det offentlige og private

Det offentlige og det private adskilles, mødes og udveksler. Disse udvekslinger er byens nerve, det liv som arkitekturen skal formidle og udtrykke. Husets facade er grænsefladen, hvor udvekslingen foregår. Konkret og fysisk i bevægelserne ind og ud ad bygningen, og i de udadvendte offentlige funktioner, forretningerne, kontorerne, som er fremhævet i den arkitektoniske bearbejdning af bygningens nederste etager.

Facaden er både en væg i det offentlige gaderum og væg i de enkelte, private rum. Denne dobbelthed er fremhævet i projektet ved at de to sider sætter aftryk i facaden. Den lille pladsdannelse ved hjørnet lader det offentlige rum trænge ind på bygningen og karnappen lader det private rum træde ud i gaderummet. Intentionen er at udtrykke en tæt, fysisk og arkitektonisk sammenhæng mellem bygningen og byen.

Hjørnet af Store Regnegade og Ny Østergade er husets ansigt. Det er rent faktisk hovedfacaden, der udtrykker bygningens idé netop der, hvor man ofte vil opleve bygningen på vej fra Strøget op ad Ny Østergade.

Arkitekt, professor Carsten Juel-Christiansen (1944 - 2019)
 

Fotograf
Jens Lindhe

Fakta

Bygherre

Morten Boll

Projektteam 

Arkitekt: Praksis & Carsten Juel-Christiansen

Taglandskab: 1:1 Landskab

Ingeniør: Henry Jensen A/S

Entreprenør: HHM A/S

Fakta om byggeriet 

Adresse: Ny Østergade 30

Bydel: København K

Kategori: A. Nybyggeri,

Funktion: Bolig og erhverv