Søg

Friluftsskolen

En af dette års i alt 7 nominerede bygninger til Bygningspræmiering er helhedsrenoveringen af Friluftsskolen. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.

Den fredede Friluftsskolen, der hører under Skolen ved Sundet, er et arkitektonisk og pædagogisk hovedværk indenfor funktionalistisk skolearkitektur, opført som ’svagbørnsskole’ af arkitekt Kaj Gottlob i 1938, og fredet i 1990.

Overgangen mellem arkitektur og natur er forsøgt opløst og de mange store vinduespartier kan efter renoveringen igen åbnes og skydes væk så undervisningen kan foregå i det fri.
Fotograf
Laura Stamer

Sundhed, lys, luft og kobling til natur 

Skolen er bygget med hovedfokus på sundhed, lys, luft og en sammenhæng til naturen, hvor overgangen mellem arkitektur og natur er forsøgt opløst. Farvesætningen og de gennemgående få materialer opleves som en sammenhængende del af den arkitektoniske ambition om en bygning, hvor ude- og inderum opløses og kædes sammen. 

Genskabelsen af det afstemte farveforløb ved basislokalerne fungerer som naturlig ‘wayfinding’ for elever med nedsat funktionsevne.
Fotograf
Laura Stamer

I restaureringen er der lagt vægt på at fremdrage og istandsætte oprindelige bygningsdele, overflader, materialer og farver/farveforløb, og at rekonstruere væsentlige rumstrukturer. Nyere løsninger er bevaret, hvor de ikke lader sig genskabe meningsfuldt og hvor de giver mening i forhold til de nye moderne funktioner. De oprindelige tanker om ude- og inderum, lys og frisk luft, er bevaret og styrket som en væsentlig fredningsværdi, - der understøtter en velfungerende moderne og tidsvarende skole.

En tidssvarende skole med oprindelige kvaliteter

Renoveringen og moderniseringen af den fredede skole viser, hvordan en nedslidt skole, præget af tidligere uheldige bygningsændringer, nu er restaureret så den igen fremstår fuld af lys, farver og luft. Som en nænsom tilbageføring, men også som en transformation, hvor de oprindelige kvaliteter er genskabt til en moderne, funktionel og tidsvarende specialskole for elever med motoriske bevægehandicap og deraf afledte udfordringer, så arkitekturen igen understøtter børnenes udvikling og trivsel. 
Bag renoveringen ligger et stort arbejde med at udrede bygningens oprindelige tilstand og med værdifulde forhandlinger mellem arkitekter, bygherre og fredningsmyndigheder. Skolen, den fredede have og den mauriske vandkunst i skolegården er et yndet udflugtsmål for mange københavnere.

Den oprindelige liggehal er nænsomt restaureret med et blødt gulv, så den anvendes som et uopvarmet motorikrum/legeplads beskyttet for vind og vejr, for at skabe muligheder for bevægelse og leg for specialskolens motorisk handicappede børn
Fotograf
Laura Stamer

Fakta

Bygherre

Københavns Kommune, Byggeri København

Projektteam 

Totalrådgiver og arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma AS

Landskabsarkitekt: LYTT Architecture AS

Ingeniør: Niras A/S

Farvekonsulent: Caroline Krag

Konservator: Københavns Konservator

Værdisætning: Warmings Tegnestue

Fakta om byggeriet 

Adresse: Samosvej 52, 2300 København S

Bydel: Amager Øst

Kategori: B. Restaurering og ombygning af fredet skole

Funktion: Specialskole

Byggeår: 1938 (fredet 1990)

Dato for ibrugtagning/indvielse: 10.12.2020