Søg

Fra botilbud til egen bolig

Skal du flytte fra et botilbud til egen bolig, kan du få tilbudt flyttevejledning i overgangen til din nye bolig.

Der er meget, der skal koordineres og meget nyt, som du fremover selv skal klare, hvis du står overfor at skulle flytte til din egen bolig.

Du kan derfor blive tilbudt hjælp til den gode flytning fra en flyttevejleder fra Borgercenter Handicap. Flyttevejledning er en intensiv, fleksibel og tidsafgrænset indsats på op til tre måneder efter indflytning i egen bolig. Det skal skabe en tryg overgang til en mere selvstændig boligform.

Udflytningskoordinatoren står for et koordineret samarbejde med dig, botilbuddets personale samt pårørende i dit netværk, for i fællesskab at sikre en tryg flytning før, under og efter flytning.

Hvis du ønsker flyttevejledning, kan du kontakte din sagsbehandler i Borgercenter Handicap.