Søg

Bostøtte i gruppeforløb

Du har mulighed for at være med i et gruppeforløb som en del af din bostøtte. Her møder du andre med samme udfordringer og ressourcer som dig selv.

En del af bostøtten kan etableres som gruppeforløb. Det foregår i Borgercenter handicap, hvor gruppen mødes ca. hver 14 dag. Her vil der  med fokus på nogle af hovedområderne af bostøtte. Det kan fx være at skabe struktur i hverdagen, at få overblik over sin post og evt. økonomi, af skabe dialog med netværk mv.

Bostøtte i gruppeforløb kan være en fordel, fordi man får mere social kontakt end ved bostøtte i hjemmet. Samtidig kan der være en gevinst i, at man møder andre med samme udfordringer og ressourcer som en selv.

Spørg din hjemmevejleder om muligheden for at deltage i en gruppe

Vi etablerer løbende gruppeforløb for forskellige målgrupper. Spørg din hjemmevejleder om muligheder for at deltage i en gruppe.