Søg

Når du skal grave eller bygge på din grund, som er områdeklassificeret

Vær opmærksom på, at der er regler for hvordan du skal håndtere jord, som du graver op på din grund

Når du skal af med jord

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Du skal lave anmeldelsen elektronisk på www.jordweb.dk. Hvis du har en vognmand til at hente jorden, kan du med fordel lade ham sørge for at anmelde jordflytningen. 

Du, eller det firma som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. Du har 3 muligheder, får at håndtere din overskudsjord:

  1. Få lavet analyser af jorden inden den køres væk. 
    Der skal udtages minimum en prøve pr. 120 tons jord, og prøven(erne) skal analyseres for olie, PAH´er og tungmetallerne bly, cadmium, kobber og zink. En pr. 30 ton hvis det skal køres som ren jord. Du skal lave aftale med en rådgiver om at udtage prøverne.
  2. Køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter. Har du mindre end ½ m3 (svarer til 1 ton) jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsstation.
  3. Bruge jorden et andet sted på grunden.
    Hvis du gerne vil placere overskudsjorden et andet sted på din grund,  skal du kontakter os inden du flytter jorden via kontaktboksen nedenfor. Vi har brug for at vide, hvor meget jord, der er tale om og adressen, hvor jorden kommer fra. 

Krav om tilført ren jord, når du skal du bygge eller lave om

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden på udearealer ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge en bolig, en kolonihave eller et sommerhus. Dette gælder også, hvis der er tale om en tilbygning eller andet bygge- og anlægsarbejde. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.

Alternativet er, at ejeren eller brugeren sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte os via beskedboksen nedenfor, hvis du har spørgsmål til dit byggeri. Oplys om adressen og skriv gerne dit telefonnummer så ringer vi dig op. 

 

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00