Søg

Når du skal grave eller bygge på din grund, som er forureningskortlagt

Når du skal bygge eller lave om på en kortlagt grund, skal du have en miljøtilladelse, inden du går i gang

Når din boliggrund er forureningskortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal du søge os om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås f.eks. tilbygning eller omlægning af have, men det kan også være mindre gravearbejder som omfangsdræn og etablering af terrasse.

Du skal også søge, hvis du vil ændre anvendelsen af et erhvervslokale til bolig.

Når vi har givet en tilladelse til arbejdet, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for dig, hverken når du opholder dig i boligen eller i haven.

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. Det er som regel en god idé at få en miljørådgiver til at udarbejde ansøgningen og udføre den nødvendige prøvetagning samt afrapportere arbejdet.

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte os via beskedboksen nedenfor. Oplys om adressen og skriv gerne dit telefonnummer så ringer vi dig op. 

Skal du flytte jord?

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3 (svarer til 2 tons), har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Du skal lave en digital anmeldelse på www.jordweb.dk, men ofte kan du få vognmanden til at lave anmeldelsen for dig.

Du, eller det firma som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal man vide, hvilke forurenende stoffer, der er i jorden, og hvor meget der er. Du kan vælge mellem to muligheder:

Få lavet analyser af jorden inden den køres væk. Der skal udtages en prøve pr. 30 tons jord, og prøven(erne) skal analyseres for olie, PAH´er og tungmetallerne bly, chrom, cadmium, kobber, nikkel og zink. Afhængig af baggrunden for kortlægning skal prøverne måske analyseres for flere stoffer. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Vil du ud af kortlægningen?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan komme ud af kortlægning, eller spørgsmål til om du kan få ryddet op på din grund, skal du kontakte Region Hovedstad, Koncern Miljø på tlf. 38 66 50 00, da det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i Københavns Kommune.

 

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00