Søg

Kan jeg dyrke grøntsager i forurenet jord, og kan jeg lade børnene lege med jorden?

Jorden i København er forurenet de fleste steder, men det behøver ikke være en begrænsning for dig, der vil dyrke jorden

Det meste af jorden i København er som udgangspunkt lettere forurenet. Forureningen kommer fra luften og stammer fra biler og tidligere industri. Forureningen ligger derfor i jordoverfladen, og det er den direkte kontakt med jorden du og dine børn skal derfor forsøge at undgå.

Sådan kan du dyrke frugt og grønt, selvom jorden er forurenet

Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

  • Dæk bar jord i bedene og under buske med barkflis, halm eller lignende
  • Rengør frugt og grøntsager
  • Skræl rodfrugter, inden du spiser dem
  • Brug handsker ved havearbejde eller vaske hænderne grundigt efter

Når børnene er med i haven

Du og dine børn eller børnebørn kan uden problemer opholde jer i haven. Hvis du fortsætter med at bruge din sunde fornuft, vil I ikke blive påvirket af, at jorden er lettere forurenet.

Her er 4 hverdagsråd, der handler om at skåne små børn mest muligt for kontakt med forurenet jord:

  • Vask hænder
  •  Klip negle
  •  Brug ikke de samme sko udenfor og indenfor
  •  Gør rent ofte

Du kan også læse minibogen "Victor vil ikke vaske hænder" for dine børn, hvis det kniber med at få vasket hænder (pdf).

Sådan kan du indrette din have

Hvis du har børn, kan du sørge for, at der ikke er noget bar jord som dine børn kan komme i kontakt med. Du kan fx dække jorden med sand, grus, barkflis, træbelægninger, klinker eller så græs.

Har du en sandkasse i din have eller i jeres fælles gård, er det vigtigt, at der er fast bund i sandkassen, så børn ikke kan grave sig ned i lettere forurenet jord.

Storbyhave – haven I er fælles om

Går du med planer om at starte en byhave sammen med andre i dit nabolag, så skal du være opmærksom på, at jorden kan være forurenet.

Sådan kommer du i gang med en byhave. Læs kommunens pjece om storbyhaver (pdf).

Nogle steder er jorden meget forurenet, hvad så?

Hvis der er fundet kraftig forurening på en grund eller hvis der er mistanke om, at der er meget forurenet, så skal du være ekstra forsigtig og følge nogle andre råd om dyrkning.

Tjek om der er kraftig forurening på en adresse på Københavnerkortet. Vidensniveau (V2) betyder, at vi ved, der er forurenet, vidensniveau 1 (V1) betyder, at vi har mistanke om forurening.

Læs om dyrkning i lettere og meget forurenet jord i region hovedstadens pjece (pdf)

Fakta om at bo og færdes hvor jorden er forurenet

Kan jeg godt dyrke grøntsager i den lettere forurenede jord, som børn ikke må lege i?

Forsøg med dyrkning af afgrøder i lettere forurenet jord og kraftigt forurenet jord har vist at frugt og afgrøder ikke, eller kun i meget ringe grad, optager miljøfremmede stoffer.

Når du dyrker afgrøder kan du imidlertid blive udsat for forurening. Derfor anbefaler vi, at børn ikke færdes i køkkenhaven, hvor der er bar jord, og at voksne bruger havehandsker.

Afgrøder, hvor jorden er svær at skylle af f.eks. jordbær anbefaler vi, at du dyrker i ren jord.

Hvis jeg lægger ren jord i mit bed, bliver den så ikke forurenet efter et stykke tid?

I 2005 blev der lavet en vurdering af, om der tilføres ny forurening fra luften til jorden. Konklusionen var, at de beregnede bidrag selv efter 25 eller 100 års belastning vil være meget små i forhold til det koncentrationsniveau vi ser på områdeklassificerede områder i dag.

Hvor dybt går forureningen ned?

Koncentrationerne er højest i de øverste 20 cm jord fordi en stor del af forureningen kommer fra luften.

Som oftest er hele fyldlaget imidlertid lettere forurenet fordi, der gennem tiden kan være flyttet rundt med jorden. Fyldlaget i København er typisk 1 – 2 meter tykt.

Er der også forurenet i parkerne?

Ja, hele Københavns Kommune er klassificeret som lettere forurenet, også parkerne. Vi har ikke konkrete undersøgelser fra parkerne, men vi har undersøgt alle offentlige legepladser, heriblandt legepladserne i parkerne.

På de legepladser, hvor der blev fundet kraftig forurening, blev jorden skiftet ud med ren jord. Du kan se om jorden er skiftet ud på den legeplads du bruger på siden om forurening i institutioner og på offentlige legepladser.

Hvorfor tester I ikke jorden?

Undersøgelser som Miljøstyrelsen har foretaget viser, at jord i ældre byområder i hele landet er lettere forurenet. Igennem flere år er overskudsjord, der er blevet fjernet i forbindelse med byggerier i

Københavns Kommune blevet analyseret. Det har vist sig at 80 % af den jord, der er gravet væk var forurenet. Vi mener derfor, at vi har tilstrækkeligt grundlag for at sige, at byzonen i København er lettere forurenet. Vi har testet alle kommunens institutioner og offentlige legepladser, og ryddet op på dem, der var kraftigt forurenet

Er lettere forurenet jord skadeligt?

De stoffer, vi finder i den lettere forurenede jord er typisk bly og tjærestoffer. Der er tale om meget små koncentrationer og derfor en svag påvirkning.

Børn er dog særlig følsomme, og der er derfor god grund til at tage ekstra hensyn. Undersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og vanskeligheder med koncentration, sprog og indlæring. Visse tjærestoffer kan fremkalde kræft.

Kan jeg dyrke krydderurter i lettere forurenet jord?

Vi anbefaler, at du dyrker krydderurter i ren jord. Det skyldes, at det kan være svært at skylle al jord af krydderurterne, og der er derfor risiko for at du vil komme til at indtage en mindre mængde lettere forurenet jord.

Hvorfor skal den bare jord dækkes i bedene?

Det er en god idé at dække den bare jord i bedene, for at forhindre at især børn får direkte kontakt med jorden.

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00