Søg

Anmeld dit byggeaffald til kommunen

Når dit projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet i de fleste tilfælde anmeldes til os.

Du skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • Du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. 

Byggeaffald først må fjernes fra aktivitetsadressen, når du har modtaget en færdigmelding i bygningsaffald.dk.

Hvis du er privatperson, så er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver.

Anmeld dit byggeaffald

Du skal anmelde dit byggeaffald, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang. Du kan anmelde følgende steder:

Genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer. Fx kan uforurenede brokker genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer.

Genanvendelse af betonbrokker, der er lettere forurenede, er også en mulighed. Du skal indhente en tilladelse (§ 19-tilladelse) fra kommunen inden.

Mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer kan genbruges direkte, fx genbrug af en hoveddør fra et hus i et andet. Det behøver ikke blive anmeldt til kommunen.

Kontakt

Team Byggeaffald